Przykładowy system dla garażu

System detekcji szkodliwego dla zdrowia tlenku węgla oparty o detektory serii WG jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla (kontroli nadmiaru spalin samochodowych) w garażach zamkniętych. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia CO w otaczającym powietrzu. Z chwilą gdy średnie stężenie CO przekracza określone wartości, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz uaktywnione zostają wyjścia sterujące wentylacją.

W garażach dla samochodów z instalacją gazową LPG lub CNG proponujemy detektory dwugazowe CO + LPG oraz CO + metan.

 

Obszar zastosowań:

  • garaże zamknięte, parkingi podziemne
  • stacje kontroli pojazdów – sterowanie wyciągiem
  • warsztaty samochodowe i stacje diagnostyczne

Ważne:

Garaże zamknięte o ilości przynajmniej 10 miejsc postojowych obowiązkowo należy wyposażyć w wentylację mechaniczną „sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla” zgodnie z §108 Rozporządzenia Nr 690 Ministra Infrastruktury z dnia 12.06.2002 r. opublikowanym w Dz.U.Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.

 

Schemat systemu:

 

Elementy systemu

 

WG-22.EN

Dwuprogowy detektor tlenku węgla z wymiennym sensorem

 

WG-25.EN

Stacjonarny detektor z własnym zasilaniem z wymiennym sensorem dwugazowym (tlenek węgla + LPG).

Tablica ostrzegawcza TP-4.ds  z napisem dwustronnym np. „Opuścić garaż – nadmiar spalin”