Przykładowy system dla kotłowni gazowej

Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej jest przeznaczony do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń gazowych w instalacjach zasilanych gazem ziemnym lub propan-butanem.

 

Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach wycieku gazu z instalacji.Pozwala w sytuacji awaryjnego zagrożenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne odcięcie dopływu gazu do instalacji. Jednocześnie umożliwia przesłanie sygnału o zaistniałej awarii i natychmiastowe powiadomienie użytkowników i jednostek nadzorująco – kontrolujących pracę instalacji.

 

Poprzez sygnalizację optyczno-akustyczną informuje mieszkańców / użytkowników o stanie zagrożenia w strefie dozorowanej i umożliwia szybką lokalizację miejsca awarii.
Przez to CHRONI życie i zdrowie pracowników, mieszkańców oraz zabezpiecza przed zniszczeniem budynki, mieszkania i urządzenia o znacznej wartości.

 

Obszar zastosowań:

  • duże, miejskie i przemysłowe kotłownie gazowe
  • budynki użyteczności publicznej
  • domowe instalacje i kotłownie gazowe
  • stacje redukcyjno-pomiarowe gazu

Schemat systemu:

 

Elementy systemu:

 

DEX

Detektor dwuprogowy o konstrukcji przeciwwybuchowej, osłona ognioszczelna z wymiennym modułem sensorycznym.

 

Moduł alarmowy

Moduły Alarmowe typu MD są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX oraz typu DG. Moduł alarmowy MD… może kontrolować pracę od jednego do dwóch (MD-2…) lub do czterech (MD-4…) detektorów. Moduł MD… może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umożliwia sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe. Posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. W wersji MD… Z może sterować zaworem odcinającym. Moduł w wersji MD… A może być zasilany z zasilacza typu PS (DC 12V) z podtrzymaniem rezerwowym zasilania.

 

Pełnoprzelotowy zawór klapowy MAG-3

Pełnoprzelotowy zawór klapowy MAG-3 jest zaworem odcinającym o rewolucyjnie prostej, a tym samym TANIEJ i niezawodnej, zwartej konstrukcji. MAG-3 jest elementem wykonawczym Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX automatycznie odcinającego dopływ gazu i eliminującego zagrożenia wybuchem gazu ziemnego lub propanu-butanu w pomieszczeniach. Umożliwia NATYCHMIASTOWE i SKUTECZNE zamkniecie dopływu gazu do instalacji. Otwarcie MAG-3 może nastąpić TYLKO ręcznie (Świadomie)! Jest sterowany impulsowo, jest niewrażliwy na zanik napeicia zasilania systemu sterującego (pozostaje w pozycji otwartej). Zamknięcie zaworu możliwe jest impulsem elektrycznym lub ręcznie. Może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymogami Dyrektywy 94/9/WE (ATEX): II 2G c T4 (np. stacje redukcyjno-pomiarowe). Przeznaczony do niskiego(<0,1 bar) i średniego ciśnienia(<5 bar). Nie wprowadza zaburzeń przepływu.

 

Grzybkowy zawór ZB (alternatywa dla MAG3 w przypadku mniejszych kotłowni)

Grzybkowy zawór ZB jest zaworem odcinającym przeznaczonym do pracy w ciśnieniu do 0,25 bar. ZB jest elementem wykonawczym Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX automatycznie odcinającego dopływ gazu i eliminującego zagrożenia wybuchem gazu ziemnego lub propanu-butanu w pomieszczeniach. Umożliwia NATYCHMIASTOWE i SKUTECZNE zamkniecie dopływu gazu do instalacji. Otwarcie ZB może nastąpić TYLKO ręcznie (Świadomie)! Jest sterowany impulsowo, jest niewrażliwy na zanik napeicia zasilania systemu sterującego (pozostaje w pozycji otwartej). Zamknięcie zaworu możliwe jest impulsem elektrycznym lub ręcznie. Nie może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem Ex. Przy stosowaniu tego zaworu w przeciwieństwie do zaworów pełnoprzelotowych trzeba uwzględnić charakterystykę przepływu i spadek ciśnienia. Występuje w wersjach gwintowanych i kołnierzowych.

 

Sygnalizatory optyczno akustyczne

Dla bezpieczeństwa chronionego obiektu (szczególnie obiektów bezobsługowych) system  przewiduje zastosowanie sygnalizatorów optyczno akustycznych SL-32 (z możliwością wyciszenia) lub SL-21.